Maica Domnului

Canonul de rugăciune către Maica Domnului mai înainte de ceasul morții

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluește-ne pe noi!
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numeleTău.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

Cântarea 1:
Stih: Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, miluiește-mă în ceasul morții mele.
Adâncul mării celei sărate ale acestei vieți, plină de deșertăciuni și de multe feluri de patimi, iată mi s-a apropiat vremea ca să o trec, după porunca Stăpânului. Ci, o, amar mie ticălosului! Că ocârmuitor spre liman de liniște nu am, pentru păcatele mele și nu știu cum voi trece. Pentru aceea, Preasfântă, Stăpâna mea Marie, Maica lui Dumnezeu, iată acum mai înainte de ceasul morții mele, cu umilința sufletului meu mă rog ție: cu pocăință îndreptează calea mea și când vei vedea sfârșitul meu, grăbește curând și vino întru ajutorul meu și nu mă lăsa pe nici te depărta de la mine, întru înspăimântătorul ceas al morții mele, izbăvindu-mă de cumpliții draci și de groaznica lor vedere; Marie prea dulce, nădejdea mântuirii mele.
Stih: Preasfântă Maică a lui Dumnezeu, miluiește-mă în ceasul morții mele.

Iată ziua și ceasul cel însemnat al sfârșitului meu se apropie, vrând să se despartă întinatul și tăvălitul meu suflet, din acest spurcat trup și să-l ducă înaintea strașnicului Judecător. Ci, iată, acum înainte de ceasul sfârșitului meu apucând, mă rog ție, Preasfântă, Stăpâna mea Marie, Născătoare de Dumnezeu; cu pocăință îndreptează calea mea și când vei vedea sfârșitul meu, grăbește curând de vino întru ajutorul meu și nu mă lăsa pe mine nici te depărta de mine; întru înspăimântătorul ceas al ieșirii mele, izbăvindu-mă de cumpliții draci și de groaznica lor vedere: Marie preadulce, nădejdea mântuirii mele.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, cu toate puterile Cerești: Sfinte Ioane, Botezătorule al Mântuitorului, cu toți Sfinții lui Dumnezeu, văzând smeritul meu suflet în ceasul ieșirii mele, cuprins și necăjit fiind de puterile întunericului, stați cu rugăciunea voastră înaintea lui Dumnezeu, rugându-vă cu dinadinsul pentru mine milostivirii Lui.
Iar tu, Preasfântă, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, cu pocăință îndreptează calea mea și când vei vedea sfârșitul meu, grăbește de vino întru ajutorul meu și nu mă lăsa pe mine, nici te depărta de mine acum, întru înspăimântătorul ceas al morții mele, izbăvindu-mă de cumpliții draci și de groaznica lor vedere: Marie preadulce, nădejdea mântuirii mele.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Translate »